icon icon
'Loading...'

Dotacje unijne

NR Umowy: POIR. 03.04.00-02-0268/20-00

Tytuł projektu: Ochrona miejsc pracy. Utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa w trudnych czasach. Dotacja na kapitał obrotowy dla

CAMEA INSTYTUT MEDYCYNY ESTETYCZNEJ SPÓŁKĄ JAWNĄ FURTAK-POBROTYN I S-KA

Opis projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COIVD-19. Pomoc finansowa w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Planowane efekty: utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa.
Okres realizacji projektu: 3 miesiące

Wartość projektu: 32 465,55 zł PLN kwota dofinansowania
Wkład funduszy europejskich: 100%